Steinerkasvatuksen liitto

Tutustu, virkistä, syvennä, perehdy!

Steinerpedagogiikkaa voi opiskella eri mittaisissa opintokokonaisuuksissa sekä erilaisilla lyhytkursseilla.

Steinerpedagogisia yleisopintoja voi opiskella päivä- tai viikonloppuopintoina Snellman-korkeakoulussa (1 tai 2 vuotta, 60 op). Steinerpedagogisia opintoja viikonloppukoulutuksissa muualla Suomessa (n. 2 vuotta, 60 op). Nämä opinnot eivät suoraan vastaa Snellman-korkeakoulun ensimmäistä opintovuotta, mutta opinnot luetaan soveltuvin osin hyväksi, mikäli opiskelija hakeutuu jatkamaan opiskeluaan Snellman-korkeakoulun järjestämillä Steinerpedagogisilla luokanopettajaopinnoilla. Snellman-korkeakoulun verkkosivuilta www.snellman-korkeakoulu.fi löytyvät hakuohjeet ja hakuun liittyvät kelpoisuusvaatimukset.

Kysy lisätietoja suoraan koulutuspaikoista!

YHTEISTYÖTÄ KESÄYLIOPISTOJEN KANSSA

Useilla paikkakunnilla steinerkoulut tekevät yhteistyötä paikallisen kesäyliopiston kanssa steinerpedagogisten opintojen järjestämiseksi.
>> Suomen kesäyliopistot.fiIKONIT_pupu_vasen.png

 

ALKAVISTA OPINNOISTA LÖYDÄT TIETOA SEURAAVIEN LINKKIEN KAUTTA! 

 

 

 

« Paluu Steinerpedagogiikan yleisopinnot listaan
Steinerforum
Opettajainkoulutus (myös täydennyskoulutus), Steinerpedagogiikan yleisopinnot, Muu Steinerpedagoginen koulu / yhteisö, Kaikki
Luokat/ryhmätSteinerpedagogista täydennyskoulutusta
Katusoite
Postinumero
KaupunkiHelsinki
PuhelinnumeroKirsi Aarbakke p. 050 464 89 82 tai p. 09 454 4150
FAX
Sähkäpostikurssille@steinerforum.fi
Lisätietoja
www-sivuthttp://www.steinerforum.fi

perehdytys_banneri.gif

Steinerpedagogiikan opinnot on tarkoitettu 

  • steinerkoulujen ja -päiväkotien opettajille sekä muulle henkilökunnalle, joilta puuttuu steinerpedagoginen perehtyneisyys 
  • muille kiinnostuneille opettajille, kasvattajille, vanhemmille...

Steinerpedagogiikan opinnot (60 op) johdattaa steinerpedagogiikan perusteisiin ja toimii sellaisenaan osana steinerkoulun luokanopettajakoulutusta: opinnot voidaan lukea hyväksi opiskelijan hakiessa 2.vuosikurssille Snellman-korkeakoulun luokanopettajaopintoihin, sikäli kuin muut hakuehdot täyttyvät.