Steinerkasvatuksen liitto

Lukioluokkien teemat

Steinerlukion opetusta voi tarkastella myös luokkakohtaisten teemojen kautta.

Teksti: Eeva Raunela, Kuvat: Maria ja Katja Tsykarev

10.luokka

Vertauskuvallisesti voidaan todeta, että kymmenennellä luokalla opiskelijoille annetaan rakennusaineet perustuksiin siihen taloon, jossa he aikovat elää. Perustusten tulee olla kunnossa ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta. Tämä tarkoittaa äidinkielessä ja kirjallisuudessa sitä, että kouluvuoden päätyttyä kielioppi tulee hallita niin hyvin, että vieraita kieliä opiskellessa ei tarvitse miettiä, mitä mikäkin kieliopin termi tarkoittaa äidinkielellä. 10. luokan kysymys opetuksessa on Mitä? Oppisisältöjä opetetaan mahdollisimman laajasta näkökulmasta esittäen faktatietoja, mitä maailmassa on.

PIIRUSTUS- 10luokka_talot.jpg.jpg

11.luokka

Vertauskuvaa jatkettaessa 11. luokalla tämänlainen opetus auttaa opiskelijaa rakentamaan omannäköisensä talon. Seinät valmistuvat taloon, ne värittyvät eri tavoin, ja huoneet saavat käyttötarkoituksensa. Omassa talossaan opiskelijat tuntevat olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. Se on paljon tärkeämpää kuin asua valmiiksi rakennetussa talossa, johon ei ole vaikuttanut itse mitenkään. Omasta talosta käsin opiskelija voi olla yhteydessä muihin ihmisiin. On helpompaa katsoa muita, kun tietää oman paikkansa ja tavoitteensa. 11. luokan kysymys on Miksi?

PIIRUSTUS- 11luokka_talot.jpg.jpg

12.luokka

12. luokasta voidaan sanoa, että opiskelijan on aika astua ulos pihalle ja katsoa taloaan osana naapurustoa ja yhteisöä. Opiskelijat alkavat tuntea olevansa osa yhteisöä, ja tahtoaan käyttämällä pihasta voidaan tehdä alueeseen sopiva, opiskelijat alkavat osallistua yhteisön vastuutehtäviin. Kahdennentoista luokan kysymys voidaankin muotoilla muotoon Kuka minä olen? Opiskelijat tuntevat elävänsä maailmassa, johon voivat vaikuttaa, näin ollen ymmärtävät itseään maailmassa. Kysymyksen voi muotoilla myös muotoon Mitä minä voin tehdä? ja Miten minä voin muuttaa maailmaa?

PIIRUSTUS- LUKIO-12luokka_talot.jpg.jpg

 

  • Steinerkoulun lukio on erikoislukio, joka painottaa laajaa yleissivistystä. 

  • Steinerlukiossa opetetaan valtakunnallisten lukion kurssien lisäksi myös koulun omia kursseja ja taiteellisia, kädentaitoja kehittäviä ja käytäntöön pohjaavia oppiaineita.

     

  • Steinerlukio valmistaa monipuolisesti jatko-opintoihin.

 

 

 

>> Lukio-sivut

>> Steinerlukiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKONIT_hirvi_vasen.png