Steinerkasvatuksen liitto

Henkilökannatusjäsenen jäsenedut

  • Steinerkasvatuslehti on yhdistyksen jäsenlehti ja se ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
  • Steinerkasvatuksen liiton kirjoista samat alennukset kuin kouluille ja päiväkodeille.
  •  Kirjokannasta 10% alennus kirjaostoista (jäsenten nimilista on toimitettu sinne).
  •  Syys- ja kevätpäiville alennettu hinta.

 

 

 

 

 

IKONI_elukat.jpg

Steinerkasvatuksen liitto

Toiminnan keskeiset tavoitteet:

 

  • Yhteistyön parantaminen steinerpedagogisten yhteisöjen välillä, steinerpedagogisten yhteisöjen tukeminen
  • Steinerpedagogiikan edustaminen ja edistäminen valtakunnan tasolla
  • Steinerpedagogisten näkökulmien esille tuominen koulutuspoliittisessa ja kasvatustieteellisessä keskustelussa 
  • Steinerkasvatuksen nykytilan ja tulevaisuuden arviointi ja tulevaisuusvisioiden luominen