Steinerkasvatuksen liitto

Kuningasvuosi

Kuusivuotias elää murrosvaihetta, jossa hän käy läpi suuria muutoksia fyysisesti mutta myös tunne-elämässä ja ajattelun ja sosiaalisuuden kehityksessä. Matka koulukypsyyteen on täydessä vauhdissa.

Steinerpedagogisessa esiopetuksessa vaalitaan lapsen tervettä kehitystä ja kasvurauhaa.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus steinerpedagogiikassa muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja sen järjestämisessä otetaan huomioon muun varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt.

Kuningasvuodella tarkoitetaan steinerpedagogiikassa kehitysvaihetta, koulukypsyyttä edeltävää noin vuoden mittaista omaleimaista ajanjaksoa kehityksessä.

Lapsi on kasvamassa ulos pikkulapsivaiheesta, mutta olo on epävarma ja mielialat ailahtelevat. Hän on aktiivinen ja kekseliäs ja toimelias, toisaalta syvällisten kysymysten pohtija. Alkaa ympäristöstä erottautuminen ja herääminen omaan erillisyyteen. Syntyy kyky luoda mielessään kuvia. Leikit vertaisryhmässä ovat pitkäjänteisiä ja niiden suunnittelussa harjaantuvat niin mielikuvitus kuin sosiaaliset taidot. Tahdon kehityksessä tapahtuu merkittävä muutos. Lapsi alkaa itse asettaa tavoitteen omalle tekemiselleen ja hän haluaa päästä päämäärään omasta tahdostaan. Kuusivuotias tarvitsee uusien kykyjen kypsymiseen ja valmiuksien kehittymiseen aikaa ja rauhaa. Alkuun olo on epävakaa samalla tavoin taidoissa kuin koko fyysisessä olemuksessakin.

Kehitysvaiheen päättyminen näkyy myös tasapainon löytymisenä niin liikkeissä kuin tunne-elämässä. Lapsesta itsestään nousee pyrkimys järjestykseen. Jäljittely ei ole enää pääasiallinen oppimisen tapa. Koulukypsä lapsi haluaa omasta tahdostaan kuunnella ja kykenee keskittymään.

 

 

 kupla_lukuvinkki_O.png

IKONIT_orava_vasen.png

Kuningasvuosi - Leikin kulta-aika

Kirja puheenvuoro lapsuuden ja kiirehtimättömän kehityksen merkityksestä. Tarkastelun kohteena on erityisesti esikouluikäisen kehitysvaihe – kuningasvuosi – ennen kouluun siirtymistä. Kirjassa pohditaan, miten kuusivuotias oppii ja mitä on koulukypsyys. Mikä on on omaehtoisen leikin merkitys kouluvalmiuksien kehittäjänä? Kirjoittajat ovat varhaiskasvatuksen tutkijoita, kasvatusfilosofeja, pedagogeja, lastenpsykiatreja ja lääkäreitä.

Tekijät: Jantunen Timo – Lautela Raija

KANSI- Kuningasvuosi.jpg