Steinerkasvatuksen liitto

Steinerkoulun historiaa 

Ensimmäinen steinerkoulu


Ensimmäinen steinerkoulu, Freie Waldorfschule, perustettiin vuonna 1919 Stuttgartiin. Waldorf–Astoria-tehdasyhtymän johtaja, koulun perustaja Emil Molt antoi tuolloin Steinerille tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa tupakkatehtaan henkilöstön lapsille koulun, josta muodostui lähtökohta uudelle koulun uudistusliikkeelle.

Koulun rakennuttamiseen Molt päätyi kuunneltuaan Steinerin esitelmiä muun muassa yhteiskunnallisesta kolmijäsennyksestä. Koulusta muodostui 12-luokkainen yhtenäiskoulu, jossa Steiner toteutti jo 1907 ilmestyneessä Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta -teoksessaan esittämiään uuden pedagogisen lähestymistavan periaatteita.

Koulun nimestä johtuvat useissa maissa käytetyt nimitykset waldorfpedagogiikka ja waldorfkoulu.

Steinerkoululiikkeen leviäminen


Waldorf-koululiike levisi suhteellisen nopeasti Euroopassa mutta joutui tosin vaikeuksiin Saksan kansallissosialismin kaudella.

Saksan valtiollisen poliisin Gestapon muistiossa vuodelta 1934 todettiin yksilöllisyyttä korostavan steinerpedagogiikan olevan ristiriidassa kansallissosialististen kasvatusperiaatteiden kanssa. Hitlerin Saksassa steinerkoulujen vaikeudet huipentuivat steinerkoulujen kieltämiseen vuonna 1938.

Kuitenkin heti toisen maailmansodan jälkeen alkoi koululiikkeen levittäytyminen myös Euroopan ulkopuolisiin maanosiin. Tosin esimerkiksi Apartheidin ajan Etelä-Afrikassa steinerkoulut joutuivat vaikeuksiin yrittäessään pitää sekä valkoisia että mustia lapsia samassa koulussa.

Nykyään eri puolilla maailmaa toimii jo noin tuhat steinerkoulua ja uusia kouluja perustetaan edelleen.

Kouluja on perustettu myös buddhalaiseen ja islamilaiseen maailmaan. Steinerkoulujen leviäminen eri kulttuureihin kuvastaa hyvin sen yleismaailmallista ja yleisinhimillistä luonnetta.

Steinerpedagogiikkaa voidaankin toteuttaa kansallisuuteen, uskontoon ja maailmankäsitykseen katsomatta

Suomen steinerkoulut

 

Suomen ensimmäinen, nykyisin noin tuhannen oppilaan Helsingin Rudolf Steiner -koulu perustettiin 1955. Seuraavaksi steinerkoulut perustettiin Lahteen ja Tampereelle.

Vuonna 1977 eduskunnassa säädettiin näitä kouluja koskeva niin sanottu steinerkoululaki.

Uusi steinerkoulujen perustamisbuumi oli 1980-luvun alussa, jolloin suurin osa Suomen steinerkouluista perustettiin.

Kolmas uusien steinerkoulujen aalto oli 2000-luvun alkuvuosikymmenellä, kun toimintansa aloittivat Kymenlaakson, Joensuun, Porvoon ja Vihdin steinerkoulut.

Suomessa steinerkouluja on tällä hetkellä 26 ja steinerpäiväkoteja nelisenkymmentä. Steinerkoulun luokanopettajaksi ja steinerpäiväkodin varhaiskasvattajaksi voi opiskella Snellman-korkeakoulussa, joka aloitti toimintansa 1980.

Teksti: Jarno Paalasmaa

 

 

 

Steinerkoulun tulo Suomeen - kuinka vaihtoehtopedagogiikka juurtui osaksi suomalaista koulujärjestelmää.

 

Steinerkasvatuksen liiton julkaisema pienoishistoriikki kertoo steinerpedagogiikan osin dramaattisetkin vaiheet Suomessa. Lue tästä!

 

>> Steiner sai tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa tupakkatehtaan henkilöstön lapsille koulun, josta muodostui lähtökohta uudelle koulun uudistusliikkeelle.

>> Ensimmäisen koulun nimestä johtuvat useissa maissa käytetyt nimitykset waldorfpedagogiikka ja waldorfkoulu.

>> Suurin osa Suomen steinerkouluista antaa opetusta esiluokasta ylioppilaskirjoituksiin asti.

>> Kouluista kolme on ruotsinkielisiä.

>> Kolmella koululla on hoitopedagoginen erityistehtävä.

>> Kaikki Suomen steinerkoulut toimivat virallisen opetuksenjärjestämisluvan alla.

 

 

 

 

 

 

IKONIT_pupu_vasen.png