Steinerkasvatuksen liitto

Ihminen on kokonaisuus

Steinerpedagogiikan taustalla vaikuttaa kokonaiskuva ihmisen kehityksestäja kasvusta. Kuvan on luonut aikanaan Rudolf Steiner ja lukuisat opettajapolvet ovat soveltaneet ja kehittäneet sitä edelleen.

Steinerkasvatuksessa ihminen käsitetään perimän ja ympäristötekijöiden lisäksi myös yksilöllisyytensä tulokseksi.

Ihmistä voidaan tarkastella monella tavalla fyysisenä, sielullisena ja henkisenä olentona. Steinerpedagogiikan kannalta on oleellista erottaa neljä aluetta. Jokainen näistä alueista kehityy ihmisessä oman aikataulunsa ja lainalaisuuksiensa mukaisesti.

Fyysinen taso

  • käsin kosketeltava ja silminnähtävä alue (fyysinen rakenne) 

Elollinen taso

  • kasvuprosessit ja elämän toiminnot (hengitys, aineenvaihdunta jne.) 

Tajunnallinen taso

  • tietoisuuden, mielen taso (aistiminen, kokeminen, tunteminen, tahtominen) 

Itsetajunnallinen taso

  • yksilöllisyys, itsetietoisuus (kyky tarkastella itseä ja omia ajatuksia) 

 

Steinerin kehitysnäkemyksessä kasvun painopiste siirtyy iän mukana tasolta toiselle. Silloin puhutaan kasvatuksen herkkyyskausista ja ikäkausiopetuksesta.

 

 

Ihmistä voidaan tarkastella monella tavalla fyysisenä, sielullisena ja henkisenä olentona. 

 

 

 

IKONI_mayra_vasn.png

 

 

 

 

 

 

Viereisen jaottelun lisäksi tajunnallinen taso – eli sielullisuuden alue voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen:

  • ajatteluun (ohjaa kaikkea tietoista toimintaa)
  • tunteeseen (emotionaalinen alue, arvostelukyky, arvot, sosiaalinen vastuu)
  • tahtomiseen (inhimillisen toiminnan liikkeellepaneva voima)