Steinerkasvatuksen liitto

Ikäkausiopetus

Steinerpedagogiikan ikäkausiopetus perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisen eri alueet kehittyvät eri vaiheissa – kaikilla suurinpiirtein samassa aikataulussa.

Ikäkausipedagogiikan mukaan opetusmenetelmät ja sisällöt muuttuvat kun lapsi kehittyy ja muuttuu.

0-6/7 vuotta

Syntymän ja koulukypsyyden välillä kasvun painopiste on fysiologisessa kasvamisessa ja kehittymisessä. Aika on myös toiminnaalisuuden (tahdon) kasvatuksen päävaihe. Lapsi oppii jäljittelemällä aikuisia (puhumaan, toimimaan). Ympäristön merkitys on suuri – lapsii aistii herkästi ympäristöään.

6/7 – 13/14 vuotta

Koulukypsyyden ja murrosiän välillä kasvupainopiste siirtyy tunne-elämän alueelle. Opetussisällöt muunnetaan eläviksi mielikuviksi. Käsitteellisten määritelmien sijasta suositaan vertauskuvia, joiden avulla lapsen omaa mielikuvitusta pyritään aktivoimaan. Murrosikää lähestyttäessa opetuksessa huomioidaan uusi kriittinen asenne ja kyky ajatella syy-seuraus suhteilla.

13/14 - 18/21 vuotta

Murrosiästä aikuisuuteen painottuu ajattelun kehittyminen. Pyrkimyksenä on tukea erityisesti totuudellisuutta, arvostelukyvyn kehitystä, ajattelun elävyyttä ja johdonmukaisuutta. Asioita tarkastellaam monesta eri näkökulmasta, opettajalla on asiantuntijan rooli ja työskentely on itseohjautuvampaa ja analyyttisempää kuin aiemmin.

 

 

Ikäkausipedagogiikan mukaan opetusmenetelmät ja sisällöt muuttuvat kun lapsi kehittyy ja muuttuu.

 

kupla_maailma_on_hyva_O.png  

IKONIT_orava_vasen.png

 

 

 

kupla_maailma_on_kaunis_O.png

IKONIT_pupu_vasen.png

 

 

 

 kupla_Maailma_on_tosi_O.png

IKONI_mayra_vasn.png