Steinerkasvatuksen liitto

Tapahtumat valittuna päivämääränä

01.01.2014 Steinerkoulun luokanopettajan musiikin sivuaineopinnot

Snellman-korkeakoulu

Yhteystiedot: 09-228 5020

STEINERKOULUN LUOKANOPETTAJAN MUSIIKIN SIVUAINEOPINNOT (25 opintopistettä)

Opintojen tavoite:
Antaa syventävä perehtyneisyys musiikin opetukseen steinerkoulun luokanopettajavaiheessa (1.-8. luokat).

Opintojen toteutustavat:
Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, johon kuuluvat tiedolliset luennot, taiteellinen työskentely, käytännölliset opinnot ja ryhmätyöt sekä itsenäisestä työskentelystä ja kirjallisista töistä.

Opintojen rakenne:
Lähiopintojaksot ovat viikonloppu- ja kesäjakso-opintoja. - Viikonlopputapaamiset noin kerran kuukaudessa
- 1-2 kesäjaksoa kesäkuun alussa

Opintopaikat:
Snellman-korkeakoulu, Helsinki sekä Tampere

Opintojen hinta:
850 euroa, joka suoritetaan kahdessa erässä. Lisäksi matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia.

Kenelle:
Opinnot ovat steinerkoulun luokanopettajan kelpoisuuteen kuuluvia sivuaineopintoja, mutta ne voidaan suorittaa myös täydennyskoulutuksena!

Opintojen alkaminen:
Opinnot alkavat vuoden 2014 aikana, kun opintoryhmään on ilmoittautunut vähintään 20 henkilöä.


TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET SNELLMAN-KORKEAKOULU

Puhelin: 09-228 5020
Sähköposti: sirpa.rasimus@snellman-korkeakoulu.fi

18.10.2013 - 22.02.2014 Perehdytys antroposofiseen hoitotyöhön

Oulun yliopisto

Yhteystiedot: 044 465 2202

Tapahtuman www-sivut:http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Oulun steinerkoulu järjestävät Oulussa:

PEREHDYTYS ANTROPOSOFISEEN HOITOTYÖHÖN

Aika: 18.10.2013–8.11.2014 (lähiopetusta yht. 120 t)

Kohderyhmä: Sairaanhoitajat ja lähihoitajat sekä alan opiskelijat. Koulutuksen voivat tulla mukaan myös muut kiinnostuneet, mutta kaksi viimeistä viikonloppua (yht. 24 t) on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille.

Kouluttaja: Erikoissairaanhoitaja – kätilö, THK, antroposofisen sairaanhoidon spesialisti, eurytmiaterapeutti Pirkko Tolmunen

Mitä antroposofinen hoitotyö on?

Antroposofinen hoitotyö on tavanomaiseen lääketieteeseen ja hoitotieteeseen perustuvan hoitotyön laajennus ja jatko. Tämän vuoksi antroposofista hoitotyötä sairaaloissa ja laitoksissa tekevillä on kaikilla myös tavanomainen sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Tämä pätee myös antroposofisiin lääkäreihin. Tavanomaisen lääkärikoulutuksen lisäksi he ovat käyneet monen vuoden koulutuksen antroposofiseen lääketieteeseen. Näin lääkärit ja hoitajat voivat käyttää kaikkia mahdollisuuksia potilaan hoitamiseksi.

Yksilön näkeminen ja hänen oman elämänsä ja elämänvalintojensa ymmärtäminen ja tukeminen on keskiössä antroposofisessa hoitotyössä ja lääketieteessä. Kohtaaminen on tärkeää. Jotta hoitaja kykenee kohtaamaan toisen avoimesti ilman ennakko-odotuksia, täytyy hänen kehittää itseään ja oppia huomaamaan myös oma itsensä sellaisena kuin hän on. Näin hoitaja löytää eri potilaille eri tilanteissa sopivan terapeuttisen lähestymistavan ja sen myötä hoitotyön menetelmän.

Antroposofisen hoitotyön hallitsemiseen kuuluu kasvien lääkinnällisen käytön opettelu lääkkeenä, kääreenä, kompressina tai veteen liittyvinä hoitoina. Kosketus ja sen käyttö hoitotyössä on myös tärkeä alue.

Jatkuva kiinnostus ihmisestä, ja siitä monimuotoisuudesta joka maailmassa ja luonnossa vallitsee, on antroposofisen hoitotyön jatkuva opiskelualue.

Hoitotyö on aina kulttuuriteko. Jatkammeko samaa hoitokulttuuria kuin ennenkin, vai yritämmekö luoda uutta ihmiskeskeisempää ja elävämpää hoitokulttuuria?

Toteutus: Koulutuksen kokonaislaajuus on 200 t, josta lähiopetusta on 120 t. Lähijaksoilla tehdään taiteellisia ja käytännöllisiä harjoituksia teoriaopetuksen tueksi. Tärkeää on myös oma itsenäinen opiskelu ja harjoittelu lähiopetusjaksojen välissä.

Sisältö:

• Neliosaisuus luonnossa ja ihmisessä: neljä elementtiä

• Ruumis – sielu – henki, kolmiosaisuus ihmisessä; ajatella – tuntea – tahtoa

• Elämänprosessit, oppimisprosessit, biografian rytmit

• 12 aistia, 12 hoitoelettä

• Terveys- ja sairausnäkemys

• Kääreet ja kompressit

• Veteen liittyvät hoidot: osakylvyt, pesut

• Profylaxia, ihonhoito, hoidon erityisalueita: kivunhoito, kuolevan hoito, lasten hoito jne.

• Rytmiset kevythieronnat

• Potilaan tukeminen ja siihen liittyvät menetelmät

• Kasvit ja antroposofiset lääkkeet

• Eri terapioihin tutustuminen

• Oma sisäinen kehitys

Aikataulu:

Osio 1 18.–19.10.2013

Osio 2 22.–23.11.2013

Osio 3 10.–11.1.2014

Osio 4 14.–15.2.2014

Osio 5 14.–15.3.2014

Osio 6 11.–12.4.2014

Osio 7 9.–10.5.2014

Osio 8 12.–13.9.2014

Osio 9 10.–11.10.2014 (vain hoitoalan ammattilaisille)

Osio 10 7.–8.11.2014 (vain hoitoalan ammattilaisille)

Opetusta on perjantaisin klo 17.00–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.

Hinta:

Koko koulutus: 1500 € (Oulun steinerkoulun, Puna- ja Vihervarpusen sekä Taivonkaaren henkilöstö ja vanhemmat 1100 €) Osiot 1–8: 1300 € (Oulun steinerkoulun, Puna- ja Vihervarpusen sekä Taivonkaaren henkilöstö ja vanhemmat 950 €)

Alennusperuste mainittava ilmoittautuessa. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä puolivuosittain.

Ilmoittautuminen: HETI Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan osoitteessa

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/perehdytys_antroposofiseen_hoitotyohon/;

koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (27.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen tehdään koulutuksen alettua, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Kesäyliopisto ei palauta kurssimaksuja.

Tervetuloa mukaan!

Tapahtumakalenteri

Steinerkasvatuksen liiton kalenteriin voivat kaikki steinerpedagogiset yhteisöt lisätä omia tapahtumiaan. 

Tapahtuman otsikkoon kannattaa merkitä kaupunki.

Osa tapahtumista nostetaan etusivulle ns. aitiopaikalle. Jos haluat tapahtumasi näkyviin sinne, ota yhteys liiton toimistoon.

 

Steinerkasvatuksen liiton tapahtumat ovat näkyvissä myös liiton sisäisessä kalenterissa, joka löytyy täältä. Samalta sivulta löytyvät myös ilmoittautumislomakkkeet liiton järjestämiin tapahtumiin.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liiton toimistoon.