Steinerkasvatuksen liitto

Kielipainotteinen alkuopetus

Steinerkoulussa alkaa vieraiden kielten opetus heti ensimmäisellä luokalla. Silloin opetus perustuu jäljittelyyn - lapsen luontaiseen matkimiskykyyn.

Kahtena ensimmäisen vuotena lapset eläytyvät kieleen ja kulttuuriin lorujen, leikkien ja laulujen avulla. Kieliopin sääntöihin kiinnitetään vasta sen jälkeen. 

Ensimmäisellä luokalla alkavat kaksi vierasta kieltä. Kolmas vieras kieli tulee mukaan viidennellä tai kuudennella luokalla. Lisäksi lukiossa voi opiskella lisää eri kieliä.

Kieltä oppii parhaiten puhumalla ja kieltä käyttämällä. Sen vuoksi kielten oppitunneilla pyritää välttämään suomen kieltä.

 

Varhainen kielten opetus perustuu lapsen jäljittelykykyyn.

Lisäksi syynä on suvaitsevaisuuskasvatus.

kupla_wow.png

IKONIT_orava_oikea.png