Steinerkasvatuksen liitto

Kirofonetiikka

Kirofonetiikka on itävaltalaisen logopedin, fil.tri Alfred Baurin kehittämä, äänteisiin ja puheenmuodostukseen pohjautuva hoitomuoto. Siinä yhdistyvät kosketus ja puhe. Terapia lukeutuu laajennetun lääketieteen mukaisiin ns. täydentäviin hoitomuotoihin. Kirofonetiikan käyttö terapiana alkoi 1970-luvulla lääket.tri Ilse Baurin myötävaikutuksella. Kirofonetiikka muistuttaa kevyttä hierontaa. Terapeutin lausumat äänteet, sanat ja rytmit koetaan samanaikaisesti liukuvan kosketuksen, painallusten ja irtipäästöjen avulla koko kehon kautta. Vastaanottajan sisäinen aktiivisuus herää kuuntelun ja kosketusaistin kautta.

Kosketus ja äänteet

Kosketusmuodot vastaavat vokaalien ja konsonanttien ominaislaatuja ja niiden foneettista syntytapaa. Uloshengitysilman virtaus ja sen artikulaatiossa kohtaamat esteet vaikuttavat äänteen kosketusmuotoon.

Jokaisella äänteellä on oma artikulaatiopaikkansa, esim. K,G ja Ng syvällä kitalaen alueella, lähellä tiedotonta aineenvaihdunnan, nielemisen aluetta, kun taas M, P ja B syntyvät hereisillä, herkillä huulilla, puhujan ja ulkomaailman rajalla.

Artikulaatiokohdilla on vastaavuutensa kehossa. K, G ja Ng löytyvät ”syvältä” ristiselästä, huuliäänteet taas herkkien kylkien, kehon rajojen alueelta.

 

Hoitava puhe

Kirofonetiikkaa voidaan tehdä selkään, käsivarsiin, kämmeniin, sääriin tai jalkapohjiin. Äänteiden lisäksi käytetään yksilöllisesti valittuja lyhyitä tekstejä: runoja, lapsille pikku kertomuksia, jopa lauluja. Näin puheen sisältökin tukee kuntoutumista ja paranemisprosessia.

Terapiassa käytetään miedosti tuoksuvia luonnonmukaisia hierontaöljyjä. Kuulo- ja kosketusaistimuksen lisäksi vaikuttavat siten öljyn tuoksu ja sen muut hoitavat ominaisuudet.

Hoitojakso kestää tavallisesti 5-10 viikkoa, kerran viikossa n. 45 min. Tämä on kuitenkin vain ohjeellinen rytmi, josta tapauskohtaisesti voidaan poiketa.

 

Missä voidaan auttaa?

Kirofonetiikka kehitettiin alun perin puheongelmia hoitavaksi terapiaksi. Tulokset olivat hyviä. Niinpä se laajeni nopeasti lähes kaikille lääketieteen alueille. Hyviä kokemuksia on saatu mm. seuraavissa tapauksissa:

 

Lastentaudit

• kehityshäiriöt ja -viivästymät

• oppimis- ja käytöshäiriöt

• yökastelu

• seksuaalisen hyväksikäytön seurausten hoito

 

Psykosomaattiset sairaudet

• masennuus

• unihäiriöt

• pelkoneuroosit

• anoreksia Neurologia

• erilaiset kiputilat

• epilepsia

• aistien häiriötilat

 

Naistentaudit

• kuukautis- ja vaihdevuosivaivat

 

Yleislääketiede

• allergiat

• astma

• sisäelinten toiminnalliset häiriöt

 

Geriatria

• dementia

• aivohalvauksen jälkeinen kuntoutus

 

Vanhemmat mukaan

Lapsille annettavan kirofonetiikan erityispiirre on vanhempien liittäminen hoitoprosessiin. Esim. äiti saa terapeutin opastuksella tehdä lapselleen muutaman äänteen sarjan sovittuina viikonpäivinä. Tämä hoitaa myös äiti-lapsi -suhdetta, ja suhteen hoitaminen tukee parantumisen tapahtumaa.

Muissa tapauksissa kirofonetiikkaa saa antaa vain koulutettu kirofoneetikko tai opinnoissaan pitkälle edennyt opiskelija. Mikäli mahdollista, terapeutti toimii yhteistyössä kirofonetiikkaan perehtyneen lääkärin kanssa.

 

Kirofoneettinen koulutus

Kirofoneettisen terapian koulutusta ja toimintaa on yli kymmenessä Euroopan maassa, joista osassa on itsenäinen, ammattiin valmistava kirofonetiikkakoulu. Kurssi- ja terapiatyötä tehdään lisäksi Brasiliassa ja Argentiinassa, USA:ssa, Venäjällä ja Australiassa. Pohjoismaisen Kirofonetikskolan i Nordenin antama koulutus loppuu v. 2013. Sen sijaan Suomessa koulutus aloitetaan v. 2014.

Noin neljä vuotta kestävä työn ohella toteutettava koulutus koostuu lähiopiskelusta sekä kurssien välillä toteutettavasta etäopiskelusta, harjoittelusta ja opinnäytetöistä. Puheen eri elementteihin tutustutaan tiedollisesti ja taiteellisen työskentelyn avulla. Anatomia, fysiologia ja diagnostiikka (koululääketieteen ja antroposofisen, laajennetun lääketieteen näkökulmasta) ovat opiskelussa keskeisiä. Puhe-elimistön toimintaan ja fonetiikkaan perehdytään erityisesti.

 

Kirofonetiikka Suomessa

Hoitomuoto on rantautunut Suomeen 1990-luvun alussa. Diplomin saaneita terapeutteja on vain muutamia. Suomen kirofonetiikka ry. on perustettu v. 2000. Yhdistys järjestää opiskelu- ja harjoittelutapaamisia. Kirofonetiikan koulutus aloitetaan vuoden 2014 alussa. Alan ulkomaisiin kouluihin ollaan aktiivisesti yhteydessä.

Tiedusteluihin vastaa koulutettu kirofoneetikko, hoitopedagogi, puhe- ja draamataiteen opettaja Kimmo Koskela (Tampere) 040 574 8515

kimmokoskela1@gmail.com