Steinerkasvatuksen liitto

Miten koulu toimii?

Koulun kannatusyhditys

 • on virallinen opetuksenjärjestäjä ja henkilökunnan työnantaja 
 • pitää huolta koulun taloudellisista toimintaedellytyksistä 
 • on vastuussa koulun toiminnasta  

Koulun opettajakunta

 • päättää koulun pedagogiikasta, annetusta opetuksesta ja kasvatuksesta
 • päättää koulun opetus- ja työsuunnitelmasta
 • hoitaa yhteistyön oppilaiden vanhempien kanssa

Koulun rahoitus

 • oppilaskohtainen valtionosuus 
 • vanhempien maksamat tukimaksut
 • kannatusyhdistyksen varainhankinta

Yhteydenpito koulun kanssa

Erilaisissa oppilasasioissa yhteydenpito koulun suuntaan tapahtuu pääasiassa seuraavasti (huom. koulukohtaiset erot hallintomallissa):

 • Luokanopettaja: pääsääntöisesti kaikki oppilaan koulunkäyntiä koskevat asiat.
 • Koulun toimisto: tukimaksuja, iltapäiväkerhon maksuja, ilmoittautumisia, koulukyytejä, oppilaanaolotodistuksia ym. koskevat asiat. 
 • Opettajakunnan puheenjohtaja: koulun ja kouluyhteisön sisäiseen yhteydenpitoon liittyvät asiat.
 • Rehtori: yleiset koulun hallintoon liittyvät asiat.
 • Oppilashuolto: oppilaan terveyteen tai sosiaaliseen ympäristöön liityvä asiat.

 

Steinerkoulu on
oppilaiden vanhempien
perustama ja ylläpitämä koulu

 

 • Steinerkoulua ylläpitää
  ko. steinerkoulun kannatusyhdistys ry 

 • yhdistyksen jäseniä ovat koulun oppilaiden vanhemmat 

 • kannatusyhdistyksen kautta jokainen vanhempi voi olla mukana vaikuttamassa koulun toimintaan

IKONIT_hirvi_vasen.png

 

 

 

 

Jokaisella steinerkoululla on oma johtosääntö, jonka mukaisesti koulun hallinto toimii.

Koulun johtosääntö löytyy useimmiten koulun nettisivuilta.