Steinerkasvatuksen liitto

Jaostot ja ryhmät

Steinerkasvatuksen liiton toiminta on jakaantunut aktiiviseen jaosto- ja ryhmätoimintaan.

Koulujaosto - toimii vuoteen 2016 asti OPS-runko projektin koulujen sitouttamisryhmänä.

Varhaiskasvatusjaosto - toimii vuoteen 2016 asti OPS-runko projektin päiväkotien sitouttamisryhmänä.

Vanhempainjaosto

RYHMÄT:

Rehtorit - steinerkoulujen rehtorien yhteistyökokous, joka kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa.

Taloushenkilöstö - Koulujen hallinto- ja taloushenkilöstön yhteistyökokous, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa.

 

Työryhmät

Lisäksi muita työryhmiä käsillä olevien asioiden mukaisesti.

 

Lisätiedot liiton toimistosta.