Steinerkasvatuksen liitto

Lue opinto-oppaita!

10. luokka

Kymmenennellä luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetus on havainnollista ja selkeää. Monessa steinerlukiossa tehdään 10.luokalla maantieteeseen ja geometriaan liittyvä leiri. 

11. luokka

Opetuksessa tarkastelutavan kriittisyys lisääntyy yhdennellätoista luokalla. Tavoitteena on oppilaan itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen. Tarjolla on erilaisia taiteellisia ja tiedollisia virikkeitä, joissa esille nostetaan epäilyn, erehtymisen ja kehittymisen teemat. Monessa steinerlukiossa on työelämäharjoittelu.

12. luokka

Kahdestoista luokka on steinerkoulun päättöluokka. Opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely. Oppilaat valmistavat varsinaisen koulutyön ohessa itsenäisen päättötyön, joka voi aihepiiriltään olla tieteellinen, taiteellinen tai käytännöllinen.

Taiteellisena ja sosiaalisena päätöstyönään luokka valmistaa itsenäisesti näytelmän sekä tekee noin viikon mittaisen päätösmatkan johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ulkomailla.

Oppilaat voivat monessa steinerlukiossa halutessaan tehdä kuvataiteen, musiikin, tanssin, liikunnan tai käsityön lukiodiplomin.

Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan useimmiten hajautetusti, opiskelijan valinnan mukaisesti. Lisätiedot suoraan kouluilta. 

 

Jokaisella steinerlukiolla on oma opinto-oppaansa jossa kerrotaan tarkemmin koulussa tarjotuista kursseista!

 

 

Faktoja:

  • 10.luokka steinerkoulussa vastaa tavallisen lukion 1.luokkaa, 11.luokka lukion 2.luokkaa, ja 12.luokka lukion 3.luokkaa.
  • Steinerkoulu on lähtökohdiltaan 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonne voi tulla uutena opiskelijana mille luokka-asteelle tahansa.
  • Steinerlukioon haetaan yhteishaussa.
  • Lisätietoja suoraan kouluista! 

kupla_tasta_on_hyva_pnnistaa_V.png

 

 

 

 

 

 

IKONIT_pupu_oikea.png