Steinerkasvatuksen liitto

Steinerpedagogiikan ydin

  • opetuksen sisältö ja metodit 
  • ikäkausiajattelu 
  • kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä kohtaan

    kupla_sydamen_sivistysta.png

Steinerpedagogiikan käsitys ihmisestä,
maailmasta ja arvoista on kokonaisvaltainen.

IKONIT_orava_vasen.png
Tule siksi mitä olet! 

Kasvatuksen tehtävä on auttaa ihmistä tulemaan omaksi itsekseen. Lapsi syntyy tähän maailmaan oman yksilöllisyytensä kanssa. Kasvatus auttaa sitä tulemaan esiin.

Lasta pyritään kasvattamaan siten, että hän tulisi aikuisena sellaiseksi luovaksi, vapaaksi ja aloitteelliseksi ihmiseksi, jollaiseksi juuri hänen on mahdollista tulla.

 

Oppilaan suusta:

>> Steinerkoulussa on hienoa se, että tehdään itse niin paljon asioita. Sellaisiakin, mitä ei välttämättä ite eka haluais tehä, mutta ne onkin sitte ihan tosi ok.

Oppilas, 8.lk, Jyväskylä

Opettajan suusta:

>> Opetus on lapselle ravintoa siihen kehitysvaiheeseen, jossa hän on. 

Snellman-korkeakoulun opettaja opettajaopiskelijoille, 2011