Steinerkasvatuksen liitto

Steinerkoulun metodit perustuvat käsitykseen ihmisen kasvamisesta ja kehittymisestä.

 

Metodit tukevat kasvuprosessia.

 

Opetusmenetelmät muuttuvat sitä mukaan, kun lapsi muuttuu ja kehittyy.

 

Ohessa on esitelty lyhyesti steinerpedagogiikan keskeisiä metodeja.