Steinerkasvatuksen liitto

Steinerkoulun tavoite

Steinerkoulun tavoite on auttaa jokaista sen oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä.

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen siten, että hän saisi kaikki monipuoliset kykynsä käyttöön.

Steinerkoulun käynyt nuori on opiskellut laaja-alaisesti - laaja-alaisen sivistyskäsityksen mukaisesti.

 

Steinerkoulun päämääränä on mm.

 

 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen 
 • empatian kyky
 • eettisten arvojen kehitys
 • ryhmätyökykyjen kehittyminen
 • kyky kuunnella, olla rauhassa
 • kiinnostuksen herääminen maailman ilmiöitä ja asioita kohtaan
 • kyky tarttua toimeen ja tehdä työ loppuun asti
 • itsenäinen ja luova ajattelu

 

 

 

IKONI_elukat.png 

 

 

Tulevaisuuden avaintaidot opitaan steinerkoulussa

Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wileniuksen mukaan tulevaisuuden taitoja ovat:

 • Luovan ajattelun kehittäminen - yhä useampi työ vaatii muutakin kuin rutiininomaista toistamista: uusien ratkaisujen löytämistä.
 • Tiedon omaksumisen lisäksi tarvitaan sen analysointia ja organisointia.
 • Oppimisprosessien ymmärtäminen, ei pelkästään oppimistekniikoiden käyttäminen
 • Kulttuuriosaaminen monikulttuurisessa maailmassa
 • Poikkitieteellisen ja-taiteellisen lähestymistavan oppiminen, koska todelliset innovaatiot syntyvät rajapinnoissa