Steinerkasvatuksen liitto

Vuonna 2013 Suomessa toimii:

  • 26 steinerkoulua, joissa on yhteensä n. 5000 oppilasta 

  • Kaikki koulut toimivat virallisen opetuksenjärjestämisluvan alla
  • Kouluista 14 antaa lukio-opetusta
  • Kouluista 3 on hoitopedagogisia erityiskouluja 

  • 44 steinerpäiväkotia/koulun yhteydessä olevaa esiopetusryhmää, joissa on yhteensä n. 800 lasta. 

  • 11 muuta steinerpedagogista yhteisöä.

Maailmassa on yli 1000 steinerkoulua: