Steinerkasvatuksen liitto

Steinerpedagogiikan ideana on...

  • kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
  • ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
  • kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
  • kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä
  • tehdä oppimisesta kiinnostava ja luova tapahtuma

        IKONIT_orava_oikea.png

 

Steinerkoulu tarjoaa

  • laadukkaan, lapsilähtöisen steinerpedagogisen opetuksen 
  • hyvät, ammattilaistasoiset työvälineet 
  • turvallisen ja tutun kasvuympäristön