Steinerkasvatuksen liitto

Suomessa perusopetus on ilmaista, mutta...

Steinerkoulut ovat yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, jotka saavat valtiolta oppilaskohtaisen valtionosuuden.

Vain muutamissa tapauksissa kunnat tukevat yksityisen opetuksenjärjestäjän kouluja samoin kuin kunnallisia kouluja. 

Tämän vuoksi steinerkoulut kokoavat vapaaehtoisia tukimaksuja oppilaiden vanhemmilta.

Vanhempien taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut on välttämätöntä koulujen toiminnalle.

Koulujen tukimaksut vaihtelevat kouluittain.
Vaihteluväli on 25 - 125 € / kuukaudessa.

 

Tukimaksu on vapaaehtoinen
- mutta tarpeellinen kyllä.

 

Steinerkoulun rahoitus

  • oppilaskohtainen valtionosuus
  • vanhempien maksamat tukimaksut
  • kannatusyhdistyksen varainhankinta