Steinerkasvatuksen liitto

12 vuotinen opetussuunnitelma

Jokainen steinerkoulu seuraa opetussuunnitelmaa.

Steinerpedagoginen opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen.

Se on samalla myös Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

Steinerkouluilla on todistuksenanto-oikeus.