Steinerkasvatuksen liitto

Pedagoginen osasto

 

Mikä on hengentieteellisen korkeakoulun pedagoginen osasto?

Otettuaan itselleen Antroposofisen seuran johdon, ns. Joulupäivillä Dornachissa 1923-1924, Rudolf Steiner viitoitti Yleisen antroposofisen seuran suunnat ja perusti samalla Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun, seuran toiminnan ytimeksi ja esoteerisen työn vaalijaksi. Tämä merkitsi toisaalta niin sanotun ensimmäisen luokan perustamista, siihen kuuluvine, korkeakoulun jäsenille tarkoitettuine, luokkatunteineen. Toisaalta perustettiin antroposofian käytännön virikkeiden syventämiseksi ja kehittämiseksi eri ammattiryhmille suunnatut korkeakoulun osastot. Täten toteutettiin Steinerin ajatusta, miten antroposofisessa elämässä tulisi yhdistää ”suurin mahdollinen julkisuus kaikkein tosimpaan, sisäisimpään esoteriikkaan”. Korkeakoulun jäseniksi saattoivat hakea kaikki vähintään kaksi vuotta Antroposofiseen seuraan kuuluneet henkilöt. Sama käytäntö on voimassa edelleen. Steinerin ajatus oli, että antroposofiaan on tarpeellista tutustua ensin ideoiden muodossa, korkeakoulu avaa puolestaan mahdollisuuden ideoiden syventämiselle, vahvistaen niiden muuntumista elämän käytännöksi.

Seuraavat osastot perustettiin jo Steinerin aikana:

  • Yleinen antroposofinen osasto
  • Pedagoginen osasto
  • Lääketieteellinen osasto
  • Puhe – ja säveltaiteen osasto
  • Kuvataiteen osasto
  • Estetiikan osasto
  • Matemaattis-astronominen osasto
  • Luonnontieteen osasto
  • Nuorison osasto
  • Myöhemmin on perustettu vielä yhteiskuntatieteen osasto.

Kaikkien osastojen kotipaikka on Sveitsissä sijaitsevassa Goetheanumissa. Jokaisella osastolla on oma johtonsa. Pedagogisen osaston johtajina toimii tällä hetkellä työpari, Florian Oswald ja Klaus Peter Röh.

Pedagogisen osaston tehtävästä ja toiminnasta

Pedagogisen osaston tehtävänä on edistää pedagogiikan tutkimusta, antroposofiasta saatavista virikkeistä ja tietoisuudesta käsin. Jo se seikka, että pedagogiikka voi saada eläviä, uudistavia impulsseja hengentieteestä käsin, on opettajien käytännön työlle mitä merkittävin tuki. Pedagoginen osasto pyrkiitukemaan tätä uudistumisen virtaa.

Käytännön tasolla Goetheanumin pedagoginen osasto järjestää mm. opettajapäiviä ja seminaareja, tekee julkaisu toimintaa, koordinoi koulujen yhteistyötä ja toimittaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä koulujen työtä varten (”Rundbrief”).

Lehdessä on sekä saksan että englanninkielinen tekstitys. Tästä julkaisusta opettajat voivat seurata osaston järjestämien tapahtumien aikataulua sekä saada tietoa ajankohtaisista, juuri meneillään olevista tutkimuksista. Lehti lähetetään kaikille kouluille.

Suomessa osasto on toiminut jo vuosikymmenien ajan, vaihtelevalla aktiivisuudella ja osanottajamäärällä. Viime vuosina on järjestetty kaksi kertaa vuodessa valtakunnallinen tapaaminen, joissa on pyritty löytämään yhteinen teema vuoden työskentelylle. Tämän lisäksi eri puolilla maata on toiminut paikallisia osaston ryhmiä. Myös käännöstyötä on tehty.

Yhteys Steinerkasvatuksen liittoon

Vuodesta 2013 lähtien pedagogisen osaston jäsenet osallistuvat koulujaoston työskentelyyn. Mm. opettajapäivien suunnittelu on yksi yhtestyön muodoista.

Yhteyshenkilönä kansainvälisiin asioihin toimii Suomessa Helena Sandell (Helsingin Rudolf Steinerkoulun B –koulu). Yhteystiedot: helena.sandell@rudolfsteinerkoulu.fi p. 0400 9873974

Kotimaan asioiden yhteyshenkilönä toimii allekirjoittanut.

Sinikka Lukkarila

Vantaan seudun steinerkoulu

Yhteystiedot: sinikka.lukkarila@suomi24.fi p. 040 8676 054