Steinerkasvatuksen liitto

Perusarvot ja lähtökohdat

Steinerkasvatuksen ytimessä ovat kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä ja eheää lapsuutta kohtaan, lapsen luontaisten oikeuksien puolustaminen sekä inhimillisen ja kulttuurisen moniarvoisuuden jatkuva tukeminen.

Lähestymistapa kasvatukseen perustuu ajatukseen, että ihmis- ja maailmankokemuksessa on henkinen ulottuvuus.

Steinerkoulut ja varhaiskasvatusryhmät pyrkivät noudattamaan eettisiä periaatteita ja arvoja, säilyttäen samalla ammattimaisen rakenteen ja työskennellen toimintaa ohjaavien lakien mukaan.

Koulut ja päiväkodit ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia kasvatuksellisia organisaatioita.

Kasvatuksellinen toiminta kouluissa ja päiväkodeissa rakentuu kasvattajien ja tutkijoiden kehittyvän ja kasvavan tutkimustyön sekä Rudolf Steinerin (1861–1925) alkuideoiden pohjalta. 

Koulujen ja päiväkotien toiminta keskittyy lapsen kasvun ominaispiirteisiin. Lähestymistapa on lapsilähtöinen ja lasta kunnioittava. 

Kasvatukselliset lähestymistavat pitävät sisällään opetuksen ja oppimisen pedagogiikan, opetussuunnitelman, arvioinnin sekä koulujen ja päiväkotien oman organisaation, hallinnon ja johtamisen.

 

>> Steinerkasvatuksen periaatteet

 

Steinerkasvatuksen
perusta ja periaatteet

>> Tulostettavassa muodossa (pdf)

 

 

IKONIT_hirvi_oikea.png

 

 

Nämä periaatteet on hyväksytty ECSWE:n (European Counsil for Steiner Wadorf Education) kokouksessa 10.3.2009