Steinerkasvatuksen liitto

Oppiminen omiin käsiin

EPC (European Portfolio Certificate)

Steinerkoulujen piirissä on Euroopan laajuisesti Comenius-projektina kehitetty portfoliojärjestelmä, jolla pyritään parantamaan opiskelijoiden motivaatiota, ajattelun taitoa ja luovuutta opiskelussa ja oppimisessa, lisäämään kiinnostusta ja osallisuutta sekä kehittämään arviointia käytännöllisellä tavalla.

EPC-projekti on syntynyt opettajien näkemästä tarpeesta. Keskeisimmät tavoitteet ovat kompetenssien kehittäminen ja arviointi sekä oppimaan oppiminen.  

EPC -projektin tuloksena on luotu

  • Pedagoginen työkalu (portfoliomenetelmä), jolla voidaan dokumentoida, havaita ja tunnistaa laajemmin opiskelijan oppimistulokset eri alueilla (formal, informal ja non-formal learning). 
  • Arviointimenetelmä / järjestelmä, jossa opiskelija on itse aktiivisena osapuolema mukana – ja jossa keskitytään enemmän edistymiseen sekä siihen miten opiskelija oppii, kuin siihen mitä on opetettu. 
  • Erityisen 'kompetenssi-portfolion' kriteerit (EPC Competence Assessment Portfolio), jolla voidaan osoittaa opiskelijan kompetenssi tietyllä osa-alueella (avaintaidot, kts. Esim. OPH:n sivuilta). Kompetenssit nähdään tässä kykynä lisätä / käyttää taitoja ja tietoja erilaisissa tilanteissa ja prosesseissa. 

 

Kokonaisuuteen liittyy mm:

 

  • Portfoliokansio, (EPC FOLDER)
  • Portfoliomenetelmä, (PORTFOLIO)
  • Portfoliotodistus, (PORTFOLIO CERTIFICATE),

 

Portfoliomenetelmää ollaan ottamassa käyttöön osassa Suomen steinerlukioista parhaillaan.

 

 

Portfoliotyöskentelyllä pyritään parantamaan opiskelijoiden motivaatiota, ajattelun taitoa ja luovuutta opiskelussa ja oppimisessa, lisäämään kiinnostusta ja osallisuutta sekä kehittämään arviointia käytännöllisellä tavalla.

 

 

 

Kompetenssit nähdään kykynä lisätä / käyttää taitoja ja tietoja erilaisissa tilanteissa ja prosesseissa.