Steinerkasvatuksen liitto

Omassa rytmissä

Rytmillä on keskeinen merkitys steinerpedagogiikassa.

Sen lisäksi, että lapsen kehitystä tuetaan omassa yksilöllisessä rytmissä ja oman ikävaiheen mukaisesti - on kaikella tapahtumisella oma rytminsä.

Rytmillä on sitä suurempi merkitys, mitä pienemmästä lapsesta on kyse.

Steinerkoulussa huomioidaan yksittäisen oppitunnin, koulupäivän, jakson ja kouluvuoden rytmit. Tasapaino kuuntelemisen ja osallistumisen, keskittymisen ja rentoutumisen, henkisen ja fyysisen työn, liikkeen ja levon sekä katsomisen ja tekemisen välillä.

Asioiden opetuksessa hyödynnetään ns. kolmen päivän rytmiä. Esimerkiksi kemian opetuksessa voidaan ensimmäisenä päivänä tehdä koe, toisena päivänä kerätään oppilaiden havainnot ja keskustellaan niistä. Kolmantena päivänä haetaan yhdessä syy- ja seuraus -ketjua ja luodaan itse vihkoon teksti tapahtuneesta.

Vuodesta toiseen toistuvat vuodenkiertoon liittyvät juhlat rytmittävät ja tasapainoittavat kouluvuotta.

 

 

Oppitunnin rakenne 1.–8. luokilla voi olla tällainen:

  1. tunnin aloitus, ns. rytmis-musikaalinen osa
  2. kertaus, edellisen oppimisprosessin päättäminen, tiedollinen osa 
  3. uuteen aineistoon tutustuminen, taiteellinen osa  
  4. opetetun syventäminen toiminnallinen osa  
  5. tunnin päättäminen, levollistava osa.

kupla_tata_en_tullut_ajatelleeksikaan_O.png

IKONIT_hirvi_vasen.png