Steinerkasvatuksen liitto

Yhteisön muodostuminen

Steinerpäiväkodit ovat syntyneet vanhempien aloitteesta ja vanhempien osuus päiväkodin kantajana on keskeinen paitsi perustamisvaiheessa myös jatkossa. Päiväkodin perustaminen edellyttää riittävän laajaa vanhempien joukkoa, jotka ovat valmiita sitoutumaan hankkeeseen. Aloiteryhmän tärkeä tehtävä on pitää ryhmä avoimena ja yrittää tavoittaa päiväkotivirikkeestä kiinnostuneet lähiympäristöstä.

Steinerpäiväkoti on yhteisö; sitä kantavat pedagogit ja vanhemmat yhdessä. Perustamisvaiheessa painopiste on yhteisön muodostumisessa.
Kun edellytykset päiväkotitoiminnan aloittamiselle ovat olemassa ja päiväkoti avaa ovensa, on se

steinerpedagogisesti suuntautunut päiväkoti

Kahden toimintavuoden jälkeen voi päiväkoti hakea Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaostolta steinerpäiväkodin nimen käyttöä, minkä kriteerit Steinerkasvatuksen liittoon kuuluvat steinerpäiväkodit ovat yhteisesti hyväksyneet. Hakemukseen liittyy toimintakertomus ja tuki/yhdyshenkilönä toimineen varhaiskasvattajan lausunto.

Steinerpäiväkodiksi

hyväksyminen merkitsee samalla hyväksymistä kansainvälisen Steinerlastentarha-liiton (IASWECE, International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education) jäseneksi.
Steinerkasvatuksen liiton jäsen päiväkotiyhdistys voi olla jo suuntautumisvaiheessa.

 


Näytä Steinerpäiväkodit Suomessa suuremmalla kartalla

Steinerpäiväkoti on yhteisö;
sitä kantavat pedagogit ja vanhemmat yhdessä.

IKONIT_orava_oikea.png

 

Päiväkodin perustamisen vaiheet:

 

  • Pedagogiikkaan perehtyminen
  • Perehtyminen päivähoitolakiin ja ko. asetuksiin.
  • Perustava varhaiskasvattaja mukaan hankkeeseen
  • Hallintomalliin perehtyminen
  • Toimintasuunnitelman / talousarvion laatiminen, tilojen etsiminen
  • Oman kannatusyhdistyksen perustaminen
  • Yhteydenotto Varhaiskasvatusjaostoon  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jaosto auttaa pedagogin löytämisessä ja perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.