Steinerkasvatuksen liitto

Vanhemmat mukana

Steinerpäiväkoti on yksityinen kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti; joko oman kannatusyhdistyksen, kuten useimmat Suomen steinerpäiväkodeista, tai sillä voi olla yhteinen kannatusyhdistys steinerkoulun kanssa.

Päiväkodin  taloudesta vastaa kannatusyhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta, pedagogiikasta päiväkodin varhaiskasvattajat. Steinerpäiväkodin hallintomallin ja oman ohjesäännön työstäminen on tärkeää ennen kannatusyhdistyksen perustamista ja sitoutumista johtokuntatyöhön.

Varhaiskasvatusjaosto on laatinut malliohjesäännön steinerpäiväkotien käyttöön. Sen voi tilata Steinerkasvatuksen liiton toimistolta. Myös yhdistysten sääntöjä on saatavilla.

Päiväkotityö on luonteeltaan jatkuvaa perustamista, aina alusta alkamista; uusien perheiden ja lasten kanssa on joka vuosi sama alkuvaihetilanne. Yhteisö muuntuu uusien jäsenien myötä. Pedagogiikan perusteiden työstäminen ja tavoitteiden tarkastaminen on siten pysyvästi osa toimintaa.

Varhaiskasvattajan työ on jatkuvan uusiutumis- ja muutosprosessin keskellä olemista. Päiväkodin elämänvirran laatu on sama kuin pienen lapsen kehityksen: se ei voi jähmettyä valmiisiin muotoihin.

Pedagogiikan perusteiden työstäminen ja tavoitteiden tarkastaminen
on pysyvästi osa toimintaa

 

IKONIT_pupu_vasen.png

 

 

 

 

 

Päiväkodin taloudesta vastaa kannatusyhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta,
pedagogiikasta päiväkodin varhaiskasvattajat.