Steinerkasvatuksen liitto

Tuntijako ja OPS steinerkoulussa

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Siinä on säädetty eri oppiaineiden vähimmäistuntimäärät. Paikalliseen päätöksentekoon jää ratkaisut valinnaisten aineiden toteutuksesta ja minimin ylittävät tunnit. Steinerkouluissa tuntimäärät ovat usein hieman korkeampia kuin peruskouluissa, johtuen sen erityispiirteistä (eurytmia, muotopiirustus, taiteellis-toiminnalliset painotukset).

Myös steinerkoulujen opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Perusteissa on erikseen säädetty muutamia steinerkouluja koskevia poikkeuksia. Steinerkoulujen opetuksen järjestämisluvissa on myös säädetty, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 6 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää. Myös tämä näkyy opetussuunnitelmissa.

Nyt kun Suomessa ollaan tekemässä uusia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, ovat myös steinerkoulut aktivoituneet suunnittelemaan omaa yhteistä opetussuunnitelmarunkoa, joka voisi vastata ns. kuntatason opetussuunnitelmaa, johon tukeutuen jokainen steinerkoulu voisi muokata oman koulukohtaisen suunnitelmansa.

 

 

Katso oman koulusi OPS (=opetussuunnitelma) koulusi sivuilta tai kysy sitä koulun toimistosta!

 

kupla_oppia_ika_kaikki_O.png

 

IKONIT_orava_vasen.png