Steinerkasvatuksen liitto

Oman vakaumuksen mukaan

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana.

Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.

Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

 

Steinerkouluissa jokainen saa valitsemaansa (vanhemman valitsemaa) uskonnon opetusta

 

 

 

kupla_syvyytta_ja_sisaltoa_O.png

IKONIT_orava_vasen.png