Steinerkasvatuksen liitto

Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä

Steinerpäiväkodin vanhempana vie lapset aamulla hoitoon ja hakee iltapäivällä pois, kuten kaikki muutkin.

Steinerpäiväkodit ovat pieniä kodinomaisia yhteisöjä, joissa kaikki tuntevat toisensa - osa vanhemmistakin tulee tutuiksi. 

Päiväkotien pienuudessa on myös omat haasteensa: taloudellisista syistä aukioloaikoja ei voida venyttää kovinkaan pitkiksi, monet päiväkodit ovat myös suljettuina osan koulujen loma-ajoista. Tämä asettaa haasteita vanhemmille - mutta useimmat ovat valmiita näihin reunaehtoihin saadakseen hyvää ja yksilöllistä hoitoa lapselleen.


Steinerpäiväkoti on vanhemmille paitsi lasten hoitopaikka, myös tuki kasvatuksessa. Steinerpäiväkotien vanhemmat pääsevät mukaan vuodenkierron juhliin ja osallistuvat myös omalta osaltaan päiväkodin talkoisiin ja tempauksiin.


Päiväkodin kantaminen on osa steinerpäiväkotivanhemmuutta - jo se, että on tietoinen siitä, että päiväkoti on 'oma' - auttaa näkemään pienen yhteisön edut ja voimavarat ja tukemaan niitä.

Steinerpäiväkoti on kansalaistoimintaa - se on vanhempien itse ylläpitämää palvelua 

IKONI_mayra_oikea.png


 

  • Steinerpäiväkotia ylläpitää kannatusyhdistys
  • Kannatusyhdistykseen kuuluvat hoidossa olevien lasten vanhemmat
  • Osallistumalla kannatusyhdistyksen toimintaan vanhemmat voivat vaikuttaa steinerpäiväkodin toimintaan