Steinerkasvatuksen liitto

Oppikirjat tehdään itse

Oppimisprosessissa on keskeistä, että oppilas työstää opitun aineksen myös kirjalliseen muotoon - kuvin ja sanoin. Näin edistetään omatoimisuutta ja luodaan henkilökohtainen suhde käsiteltyyn asiaan.

Tärkeätä on saada oppilaat osallistumaan itse aktiivisesti ja tekemään asioita prosessissa. Valmis työvihko ei ole jakson onnistumisen mittari - vaan näkyvä osa oppimisprosessia.

Kirjallisuutta käytetään steinerkouluissa paljon lisämateriaalina sekä erilaisten esitelmien ja ryhmätöiden tekemisessä.

Oppikirjoja käytetään harkinnan mukaan joissakin aineissa / joillakin luokka asteilla. Toisaalta, ilman oppikirjojakin on päästy hyviin oppimistuloksiin.

Oleellista on oppituntien taustalla oleva luova prosessi, opettajan innostuneisuus aiheesta auttaa oppilaistakin innostumaan ja kiinnostumaan aiheesta.