Steinerkasvatuksen liitto

EDUSTAMINEN LIITON KOKOUKSISSA

Kokousedustaja tarvitsee valtakirjan voidakseen edustaa jäsenyhdistystä. Valtakirjapohjan voi ladata tästä. (pdf) Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, kun jäsenyhdistyksen jäsenmäärä on alle 200, kaksi ääntä kun jäsenmäärä on 200-299, kolme ääntä kun jäsenmäärä on 300 tai yli. Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimintaohje:

Jäsenten äänimäärä ja äänten käyttäminen liittokokouksessa

Jos jäsen haluaa käyttää useamman kuin yhden äänen, tulee sen toimittaa selvitys omasta jäsenmäärästään liiton johtokunnalle hyvissä ajoin ennen johtokunnan kokousta.

Jäsenyhdistyksen äänivalta voidaan jakaa useammalle henkilölle, mikäli jäsenellä on useampi ääni. Myös yksi henkilö voi edustaa yhdistyksensä kaikilla äänillä.

Yhdellä kokousedustajalla voi olla käytössään valtakirjan kautta useamman yhdistyksen ääniä, kuitenkin siten, että yhdellä edustajalla on enintään kolme ääntä käytössään.

 

Steinerkasvatuksen liitto

Syyskokous 2015

 

Paikka: Elias-koulu, Ehrensvärdintie 31-35, 00150 Helsinki

Aika: perjantai 20.11.2015 klo 10 - n. 11

 Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
  Johtokunnan esitykset yhdistyksen kokoukselle:
  Toimintasuunnitelma 2016
  Talousarvio 2016
 7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen
  Johtokunnan esityksen mukaan yhdistyksen kokoukselle.
 8. Yhdistyksen johtokunnan uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle:
  Johtokunnasta eroaa Pia Malminen, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen loppukaudelle kaksi vuotta, 2016-2017.
  Erovuorossa ovat Laura Sandqvist ja Sini Majamaa, uusi pari valitaan vuosille 2016- 2019.
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

(Huom. Kohdan 7 jälkeen suoritetaan joka 4.vuosi johtokunnan puheenjohtajan valinta, mikä tapahtuu seuraavan kerran syyskokouksessa 2016.)


Valtakirjat mukaan!

 

Yhdistyksen kokoukset

Steinerkasvatuksen liitolla on vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta. 

Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa:

Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä. Esitellään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa:

Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen. Johtokunnan puheenjohtajan valinta joka 4.vuosi. Yhdistyksen johtokunnan uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

 

Kokouksista ilmoitetaan Steinerkasvatus-lehdessä ja steinerkasvatus.fi -sivuilla. Tämän lisäksi tarkempi esityslista lähetetään jäsenille sähköpostitse.

Lisätiedot:

p. 050 381 5205 / Chia Koskinen

p. 044 358 8826 / Pia Pale