Steinerkasvatuksen liitto

WOW 2015

KUTSU KOULUILLE 2016

WOW-päivään voi ilmoittautua heti!

Ilmoittautumiset Steinerkasvatuksen liitolle p. 044 765 0044 tai sähköpostitse liitto@steinerkoulu.fi

WOW-päivä on maailman steinerkoulujen yhteinen varainkeruu- ja tempauspäivä vaikeissa olosuhteissa kamppailevien, lasten ja nuorten hyväksi kautta maailman.

MITÄ SINUN KOULUSI JÄRJESTÄÄ WOW-PÄIVÄNÄ?

 

Kaikki koulun luokat, 1-13, voivat ottaa osaa WOW-päivään, jos seuraavat asiat toteutuvat: 

 • järjestelyiden ja toteutuksen tulee olla suhteessa oppilaiden ja opiskelijoiden ikään
 • opettajan tulee olla vastuussa luokan tekemissä päätöksissä

Päivätyökeräyksellä, sponsoroidulla WOW-kävelyllä/juoksulla, kädentöillä, esityksillä, konserteilla tai muilla tempauksilla oppilaat ja opiskelijat voivat kerätä rahaa parantaakseen lasten oppimis- ja opiskeluolosuhteita eri puolilla maailmaa.

WOW-päivä

Voitte valita oman WOW-päivän, joka on 29.9.-29.11.2016 välillä (suositus).

Ilmoittautuminen

Kun päätös keräykseen osallistumisesta on tehty oppilaskunnassa tai opettajankokouksessa, ilmoita koulusi keräykseen sähköpostitse liiton toimistoon tai puhelimitse 044 765 0044.

Ilmoittautuminen mielellään jo edellisenä keväänä!

Tarvitset seuraavia tietoja ilmoittautumisen yhteydessä

 • WOW-päivään osallistuvien luokkien määrä
 • WOW-tempaukset eriteltyinä (tapahtumat, päivätyökeräys, myyjäiset, jne)(arvio)
 • päivätyökeräykseen osallistuvien lukumäärä (arvio)
 • WOW-päivänne päivämäärä
 • keräyksen vastuuhenkilö (nimi, s-posti ja puh.)
 • koulun yhteystiedot

Tempauksen järjestäminen

Järjestetystä tempauksesta saatu tuotto lahjoitetaan WOW-projekteille. Lahjoitus menee 100% eteenpäin. Steinerkasvatuksen liitto ja kansainväliset toimijat huolehtivat hallinnoinnista aiheutuvista kuluista. Tilitysohjeet jäljempänä.

WOW-juoksun järjestäminen

Koko koulu voi osallistua yhteiseen WOW-juoksuun tai -kävelyyn. Liikuntatempauksen ideana on, että jokainen osallistuja hankkii itselleen muutaman tukijan, jotka sitoutuvat maksamaan WOW-projektille osallistujan liikuntasuoritusten mukaisesti. Esim. 1 € / kierros kentän ympäri, tms. Tempaus voidaan järjestää myös niin, että vanhemmat ovat mukana - he voivat haastaa toisensa tai työnantajansa mukaan. Tarkempia tietoja ja ohjeita WOW-juoksun järjestämisestä on esillä ladattavaa materiaalia -sivulle. Koko koulun WOW-juoksu saattaa kiinnostaa myös paikallisia medioita!

Päivätyökeräyksen järjestäminen

Oppilaat ja opiskelijat lahjoittavat päivätyönsä tuoton WOW-projekteille. Samalla kun he ansaitsevat rahaa hyvään tarkoitukseen, he auttavat huonompiosaisia steinerkoululaisia ympäri maailmaa ja saavat kokemuksen työnteosta.

 • Keräykseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.
 • Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja.
 • Jos WOW-päivä ja siihen liittyvä päivätyökeräys on koulun virallisessa työjärjestyksessä, se on kouluaikaa, jolloin koulun vakuutukset ovat voimassa.
 • Suomen lainmukaiset työaikamääräykset ovat voimassa WOW-päivänä.
 • Päivätyökeräykseen voi osallistua oppilaat 7.luokasta ylöspäin.
 • Työpäivän pituus on maksimissaan koulupäivän pituus. 
 • Oppilaat hankkivat työpaikkansa itse.
 • Suositus korvauksesta on 15 € /päivä tai 5€/tunti.

>>LYHYT OHJE KOULUILLE PÄIVÄTYÖKERÄYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Mistä työpaikkoja? WOW-päivänä voi työskennellä vaikkapa yrityksessä tai kotitaloudessa. Työtä voi siis tehdä melkein missä tahansa, kuten esimerkiksi: 

 • kaupassa: hyllyttämässä, inventaariossa
 • toimistossa: avustaen postituksessa tai kopioinnissa
 • kahvilassa: pesemällä astioita, pyyhkimällä pöytiä
 • kotitaloudessa: hoitamalla lapsia tai lemmikkieläimiä, siivoamalla
 • tai vaikka eduskunnassa avustajana :)
 • koko luokka tai koulu suorittaa urakkatyön kunnalle tai yritykselle.

Paikallislehteen voi laittaa myös ilmoituksen päivätyökeräyksestä. Monissa lehdissä on ilmainen ilmoituspalsta tai tekstaripalsta jonne voi lähettää tämänkaltaisen ilmoituksen.

“Paikkakunnan nimi steinerkoulun 7-13 luokkalaiset etsivät päivätyökeräystä varten työpaikkoja. Tempauspäivämme on xxxx. Ilmoita työpaikasta p. (00) 2222 2222 / etu- ja sukunimi”

Ennen WOW-päivää

Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen WOW-päivää. Työlomakkeen pohjan saatte sähköpostitse ilmoittauduttuanne tai kuukautta ennen tapahtumaa. Samalla saatte myös koulunne viitenumeron ja varojen tilitysohjeen. 

Jos työnantaja haluaa maksaa palkan suoraan Steinerkasvatuksen liiton WOW-tilille, tulee hänen myös käyttää koulun saamaa viitenumeroa. Työlomakkeeseen on myös hyvä laittaa koulun leima. Oppilaille on hyvä antaa päivämäärä, johon mennessä palkka tulee tuoda koululle työnantajan allekirjoittaman työlomakkeen kera.

Materiaalit steinerkasvatus.fi:n WOW -sivuilla

Rahojen tilitys

Käteinen raha viedään keskitetysti pankkiin ja tilitetään Steinerkasvatuksen liiton WOW-tilille koulun omalla viitenumerolla. 

Maksettaessa nettipankissa suoraan Steinerkasvatuksen liiton WOW -lahjoitustilille on tärkeää ohjeistaa sponsorit / työnantajat käyttämään koulun omaa viitenumeroa, joka on hyvä ilmoittaa myös koulun nettisivuilla tai vanhempien kirjeessä. (Koulujen viitenumerot ovat näkyvillä täällä). 

Jokainen osallistuva koulu saa oman viitenumeron, jonka avulla pystytään laskemaan jokaisen koulun kokonaistuotto. 

Lehdistö

Koulu voi myös ottaa yhteyttä paikallislehteen, joka yleensä uutisoi mielellään paikallisten lasten ja nuorten hyväntekeväisyystempauksista – siis myös WOW-päivästä. Oppilaita motivoi pienikin juttu paikallislehdessä – samalla koko koulu saa näkyvyyttä. Ennakkopuffissa lehdelle voi myös kertoa, keneen työnantajien kannattaa koululla ottaa yhteyttä työtehtävistä ilmoittaakseen. 

Jos WOW-päivästänne on juttuja ja kuvia mediassa tai jos oppilaat tai opiskelijat haluavat kirjoittaa siitä, lähettäkää artikkeleista kopiot Steinerkasvatuksen liittoon. Kaikki jutut julkaistaan liiton WOW-sivuilla. Englannin ja saksankieliset kirjoitelmat julkaistaan myös www.freunde-waldorf.de sivuilla.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Steinerkasvatuksen liitto p. 044 765 0044 liitto@steinerkasvatus.fi

 

 

Poliisihallinnon myöntämä rahankeräyslupa: 

RA/2016/461

Luvan saaja:

Steinerkasvatuksen liitto ry, Förbundet för steinerpedagogik fr

Toimeenpanoaika ja -alue:

Lupa on voimassa 9.9.2016-31.7.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Avustustili:

K-S Osuuspankki FI07 5290 0220 3833 74 (IBAN) 

 >> KOULUKOHTAISET VIITENUMEROT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOW-päivään voi ilmoittautua heti!

 

 

 

>> Lue lisää Freunde der Erziehungskunstin avustustyöstä - ja katso kuvat! (pdf)

 

 

 >> OHJESIVUT KOULUILLE EXTRANETIN PUOLELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v
v

v