Steinerkasvatuksen liitto

LOGOT_Steinerkasvatuksen liitto_logo.jpg

Toiminnan keskeiset tavoitteet:

 

  • Yhteistyön parantaminen steinerpedagogisten yhteisöjen välillä
  • Steinerpedagogisten yhteisöjen tukeminen
  • Steinerpedagogiikan edustaminen ja edistäminen valtakunnan tasolla
  • Steinerpedagogisten näkökulmien esille tuominen koulutuspoliittisessa ja kasvatustieteellisessä keskustelussa
  • Steinerkasvatuksen nykytilan ja tulevaisuuden arviointi ja tulevaisuusvisioiden luominen