Steinerkasvatuksen liitto

 

Yhteistyötä yleisen koululaitoksen kanssa - molemminpuolinen kiinnostus

Steinerkoulu pyrkii antamaan kokemuksensa ja pedagogiset virikkeensä myös yleisen koululaitoksen käyttöön. Samalla steinerkoulu on kiinnostunut maailmasta ja sen ilmiöistä. Pyrkimyksenä on molemminpuolinen rikastava yhteistyö.

Steinerkoulujen opettajat toimivat aktiivisesti mm. opettajankoulutuslaitosten, opettajien koulutuspäivien, kesäyliopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen luennoitsijoina. Steinerkoulujen opettajat osallistuvat myös kiinnostuneina kuulijoina erilaisiin kasvatusalan seminaareihin. 

Vierailuryhmien vastaanotto koulussa on laajaa. Kävijät voivat paikan päällä tutustua steinerkoulun toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen steinerkouluun!

 

 

LOGO_kasvatus.png

- lehti kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille

Keskusteleva sillanrakentaja kasvatuksen kentällä kuuntelee ja kommentoi kasvatuksen ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä steinerpedagogiikan näkökulmasta.

 

>> Steinerkasvatus-lehti

>> Opetuksen ja kasvatuksen vaihtoehtoja: Lapsesta käsin -kirjasta sanottua